Jagdgeschwader 3 - JG 3 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours 


 

Jagdeschwader 3

 

 


VICTOIRES (1944)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 12/41 (Ouest. Est)
Victoires : 01/42 - 06/42 (Est. Médit)
Victoires : 07/1942 - 08/1942 (Est)
Victoires : 09/1942 - 12/1942 (Est)
Victoires : 1/43 - 12/43 (Ouest. Médit)
Victoires : 01/1943 - 05/1943 (Est)
Victoires : 06/1943 - 08/1943 (Est)
Victoires : 01/44 - 06/44 (Ouest)
Victoires : 07/44 - 12/44 (Ouest)
Victoires : 01/45 - 05/45 (Ouest)


1944 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.07.44 Fw. Alois Sauter: 2 7./JG 3 Spitfire £ UA-4 at 1.400 m. [Thiberville] 14.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.257
05.07.44 Uffz. Josef Wüst: 10 4./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 List f. 454
06.07.44 Ltn. Wolfgang Rentsch: 10 7./JG 3 P-47 £ BC-9 at 4.200 m. [N. Chartres] 08.12 Film C. 2027/II Anerk: Nr.258
07.07.44 Uffz. Heinz Jerrowek: 4 12./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr.15
07.07.44 Oblt. Hans Rachner: 10 12./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr.14
07.07.44 Uffz. Reinhold Hoffmann: 2 12./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr.13
07.07.44 Ltn. Max Müller: 1 12./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr.12
07.07.44 Ltn. Karl-Heinz von der Steinen: 1 11./JG 3 B-24 HSS £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II VNE: ASM
07.07.44 Uffz. Hubert Drdla: 1 10./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.39
07.07.44 Fw. Otto Erhardt: 8 10./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.40
07.07.44 Gefr. Günther Heinig: 1 10./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.41
07.07.44 Uffz. Wolfgang Engel: 1 11./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.41
07.07.44 Ltn. Werner Peinemann: 1 11./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.40
07.07.44 Ltn. Hans Weik: 35 10./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.36
07.07.44 Ltn. Walther Hagenah: 12 10./JG 3 B-24 HSS £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.37
07.07.44 Hptm. Wilhelm Moritz: 40 Stab IV./JG 3 B-24 HSS £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II VNE: ASM
07.07.44 Ltn. Hans Schäfer: 16 10./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.38
07.07.44 Fw. Willi Ünger: 10 12./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.16
07.07.44 Ltn. Werner Gerth: 13 11./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.42
07.07.44 Uffz. Heinz Jeworrek: 5 12./JG 3 B-24 HSS £ Raum Aschersleben at 5.600 m. 09.43 Film C. 2027/II VNE: ASM
07.07.44 Fw. Willi Ünger: 11 12./JG 3 B-24 £ Raum Aschersleben at 5.600 m. 09.43 noch C. 2027/II Anerk: Nr.18
07.07.44 Uffz. Hans-Joachim Schölz: 2 12./JG 3 B-24 £ Raum Aschersleben at 5.600 m. 09.43 noch C. 2027/II Anerk: Nr.17
07.07.44 Ltn. Werner Gerth: 14 11./JG 3 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.43 Film C. 2027/II Anerk: Nr.43
07.07.44 Ltn. Karl-Hains von der Steinen: 2 11./JG 3 B-24 e.V. £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.44
07.07.44 Fw. Hans Schäfer: 17 10./JG 3 B-24 £ Raum Aschersleben: 5.500 m. 09.48 Film C. 2027/II Anerk: Nr.42
07.07.44 Ltn. Dieter Zink: 11 9./JG 3 Spitfire £ UU-7 at 1.800 m. [St. Laurent-de-Condel] 16.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.753
07.07.44 Uffz. Walter Lederer: 1 9./JG 3 Spitfire £ UT-3: tiefflug [Tilly-sur-Seules] 16.53 Film C. 2027/II Anerk: Nr.754
07.07.44 Ltn. Hans Iffland: 18 10./JG 3 B-24 £ - 09.42 Reference: JG 3 Lists f. 358
11.07.44 Oblt. Raimund Koch: 23 8./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
13.07.44 Uffz. Willi Maximowitz: 8 11./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
16.07.44 Ofw. Helmut Rüffler: 61 4./JG 3 Spitfire £ AT-35 at 700-800 m. [Condé-sur-Noireau] 20.17 Film C. 2027/II Anerk: Nr.609
16.07.44 Uffz. Richard Quinten: 1 5./JG 3 Spitfire £ AT-16: 200 m. [N. Vire to Condé] 20.18 Film C. 2027/II Anerk: Nr.551
16.07.44 Hptm. Herbert Kutscha: 36 4./JG 3 Spitfire £ AT-12: 350-400 m. [St. Martin-des-Besaces] 20.20 Film C. 2027/II VNE: ASM
16.07.44 Ltn. Wilhelm Manz: 2 4./JG 3 Spitfire £ AT-35 at 300-400 m. [Condé-sur-Noireau] 20.21 Film C. 2027/II Anerk: ASM
16.07.44 Fw. Herbert Dehrmann: 14 6./JG 3 Spitfire £ 14 West N/AT-1: tiefflug [N. Vire] 20.22 Film C. 2027/II Anerk: Nr.367
16.07.44 Uffz. Willi Klein: 1 9./JG 3 Spitfire £ 14 West N/AT-1: 1.000 m. [N. Vire] 21.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr.828
16.07.44 Uffz. Heiner Geisthövel: 3 II./JG 3 Spitfire £ AT 3-5 [Vire] - Reference Frappé List
16.07.44 Uffz. Willi Klein: 1 9./JG 3 Spitfire £ - 20.25 Reference: JG 3 Lists f. 504
18.07.44 Uffz. Hubert Drdla: 2 10./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.48
18.07.44 Uffz. Oskar Bösch: 5 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten: 7.000 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.48
18.07.44 Fw. Willi Unger: 12 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.22
18.07.44 Uffz. Hans-Joachim Scholz: 3 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.21
18.07.44 Ltn. Oskar Romm: 78 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.23
18.07.44 Uffz. Wolfgang Engel: 3 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten: 7.000 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.47
18.07.44 Fw. Otfried Baisch: 2 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.34
18.07.44 Gefr. Günther Heinig: 3 10./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.700 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.47
18.07.44 Ltn. Oskar Romm: 79 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.800 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.25
18.07.44 Fw. Josef Brandt: 5 10./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.46
18.07.44 Fw. Helmut Wichmann: 3 12./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.26
18.07.44 Oblt. Hans Weik: 36 10./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.45
18.07.44 Ltn. Karl-Dieter Hecker: 5 12./JG 3 B-17 £ 20 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.27
18.07.44 Ltn. Walther Hagenah: 13 10./JG 3 B-17 £ 30 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.44
18.07.44 Gefr. Günther Heinig: 1 10./JG 3 B-17 £ 50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.43
18.07.44 Uffz. Hubert Drdla: 3 10./JG 3 B-17 £ 50 km. S.E. Memmingen: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.49
18.07.44 Fw. Helmut Starke: 1 12./JG 3 B-17 £ 40 km. S.E. Memmingen: 7.500 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.20
18.07.44 Gefr. Erich Erck: 1 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten: 7.000 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.46
18.07.44 Fw. Willi Maximowitz: 9 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten: 7.000 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.49
18.07.44 Obgefr. Alfred Schwarz: 2 12./JG 3 P-51 £ 3 km. S.E. Kempten: tiefflug 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.28
18.07.44 Ltn. Werner Gerth: 15 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten: 7.000 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.50
18.07.44 Hptm. Wilhelm Moritz: 41 IV. [Stürm]/JG 3 B-17 £ Raum Kempten: 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.2
18.07.44 Fw. Kurt Roehrich: 12 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten at 7.000 m. 10.52 Film C. 2027/II Anerk: Nr.52
18.07.44 Obgefr. Erich Erck: 2 11./JG 3 B-17 HSS £ S.E. Kempten at 7.000 m. 10.52 Film C. 2027/II VNE: ASM
18.07.44 Ltn. Werner Gerth: 16 11./JG 3 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.52 Film C. 2027/II Anerk: Nr.51
18.07.44 Uffz. Reinhold Hoffmann: 3 12./JG 3 B-17 £ Raum Memmingen: 7.000 m. 10.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr.31
18.07.44 Ltn. Oskar Romm: 80 12./JG 3 P-51 £ bei Kempten: 7.500 m. [Bayern] 10.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr.30
18.07.44 Uffz. Heinz Jeworrek: 6 12./JG 3 B-17 £ 40 km. S.E. Memmingen: 200 m. 10.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr.29
18.07.44 Fw. Hubert Borowski: 1 12./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Uffz. Hans Scheu: 1 11./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 1 12./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Fw. Otto Erhardt: 10 10./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Fw. Otto Erhardt: 11 10./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Fw. Kurt Roehrich: 13 11./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Uffz. Helmut Keune: 2 11./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Uffz. Friedrich Essig: 2 11./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 2 12./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
18.07.44 Fw. Gerhard Vivroux: 7 11./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
18.07.44 Uffz. Willi Klein: 2 9./JG 3 P-47 £ US-9 at 2.000 m [10 km. S. St. Lô] 09.15 Film C. 2027/II Anerk: Nr.829
18.07.44 Uffz. Willi Klein: 3 9./JG 3 P-47 £ US-9 at 2.000 m [10 km. S. St. Lô] 09.16 Film C. 2027/II Anerk: Nr.830
18.07.44 Ltn. Wilhelm Manz: 3 4./JG 3 Mustang £ AA at 1.5-2.000 m. [Vimoutiers-Gacé] 09.20 Film C. 2027/II Anerk: Nr.610
18.07.44 Uffz. Willi Klein: 4 9./JG 3 P-47 £ US-9 at 1.500 m [10 km. S. St. Lô] 09.21 Film C. 2027/II Anerk: ASM
18.07.44 Ofw. Helmut Rüffler: 62 4./JG 3 Mustang £ AA at 300-500 m. [Vimoutiers-Gacé] 09.21 Film C. 2027/II Anerk: Nr.611
18.07.44 Uffz. Willi Gleibs: 1 7./JG 3 P-47 £ US-9 Saint-Lô - Reference: JG 3 Lists f. 504
18.07.44 Ofw. Helmut Rüffler: 63 4./JG 3 P-51 £ AA-3 Vimoutiers 09.21 Reference: JG 3 Lists f. 454
19.07.44 Ltn. Werner Gerth: 17 11./JG 3 B-17 £ Raum Kempten: 6.000 m. 09.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.53
19.07.44 Uffz. Heinz Jeworrek: 7 12./JG 3 B-17 £ Raum Kempten: 6.000 m. 09.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.32
19.07.44 Ltn. Reinhard Kurandt: 1 12./JG 3 B-17 £ Raum Kempten: 6.000 m. 09.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.33
19.07.44 Ltn. Karl Müller: 2 12./JG 3 B-17 £ Raum Kempten: 6.000 m. 09.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.34
19.07.44 Ltn. Siegfried Küttner: 3 11./JG 3 B-17 HSS £ Raum Kempten: 6.000 m. 09.50 Film C. 2027/II VNE: ASM
20.07.44 Uffz. Hans-Joachim Scholz: 4 12./JG 3 B-17 £ 20 km. W. Leipzig: 7.000 m. 11.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr.35
20.07.44 Ltn. Walther Hagenah: 14 10./JG 3 B-17 £ 20 km. W. Leipzig: 6.500 m. 11.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr.50
20.07.44 Fw. Willi Maximowitz: 10 11./JG 3 B-17 £ 20 km. W. Leipzig: 7.000 m. 11.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr.54
24.07.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 24 6./JG 3 Mustang £ UU-24 at 2.200 m. [Caen] 15.31 Film C. 2027/II VNE: ASM
24.07.44 Uffz. Georg Gogler: 1 8./JG 3 Spitfire £ UU-4 at 3.000 m. [Caen] 15.40 Film C. 2027/II VNE: ASM
25.07.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 25 6./JG 3 Mustang £ BD-9/BE-7: 400 m. [Dourdan] 11.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr.368
26.07.44 Hptm. Karl-Heinz Langer: 22 Stab III./JG 3 P-38 £ 14 Ost N/BU-23: 1.500 m. [E. Briouze] 14.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.135
26.07.44 Uffz. Georg Renker: 2 7./JG 3 P-38 £ 14 Ost N/BU-5: 1.500 m. [Rânes] 14.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr.312
29.07.44 Uffz. Hans-Joachim Scholz: 5 12./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/ME: 7.000 m. [Zeitz-Groitsch] 10.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Fw. Willi Unger: 13 12./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/ME: 7.000 m. [Zeitz-Groitsch] 10.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Reinhold Hoffmann: 4 12./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/ME: 7.000 m. [Zeitz-Groitsch] 10.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr.39
29.07.44 Fw. Wolfgang Kosse: 24 10./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
29.07.44 Fw. Willi Maximowitz: 11 11./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
29.07.44 Gefr. Günther Kramer: 1 7./JG 3 Mustang £ AB-3 at 2.000 m. [Conches] 07.31 Film C. 2027/II Anerk: Nr.313
30.07.44 Uffz. Reinhold Hoffmann: 5 12./JG 3 B-17 £ N.W. Plattensee: 7.500 m. 10.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr.40
30.07.44 Ltn. Walther Hagenah: 15 10./JG 3 B-17 £ N.W. Plattensee: 7.000 m. 10.56 Film C. 2027/II Anerk: Nr.53
30.07.44 Ltn. Werner Gerth: 19 11./JG 3 B-17 £ HP-5: 6.500 m. [Kamond S.W. Pápa] 11.00 Film C. 2027/II Anerk: Nr.66
03.08.44 Uffz. Hans-Joachhim Scholz: 6 12./JG 3 B-24 £ FB-48 GB-36: 5.600 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.43
03.08.44 Ltn. Otto Pissot: 5 11./JG 3 B-24 £ GB-3: 5.800 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.54
03.08.44 Uffz. Heinz Zimkeit: 1 12./JG 3 B-24 £ FB u. GB-36: 5.600 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.42
03.08.44 Fw. Willi Unger: 14 12./JG 3 B-24 £ FB u. GB-36: 5.600 m. [Füssen 180° Alpes] 11.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.41
03.08.44 Ltn. Walther Hagenah: 16 10./JG 3 B-24 £ GB-3: 5.800 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.55
03.08.44 Uffz. Hermann Christ: 1 12./JG 3 B-24 £ FB u. GB-36: 5.600 m. [Füssen 180° Alpes] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.44
03.08.44 Fw. Willi Unger: 15 12./JG 3 B-24 £ FB u. GB-36: 5.600 m. [Füssen 180° Alpes] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.45
03.08.44 Uffz. Kurt Bolz: 1 10./JG 3 B-24 £ GB-3: 5.800 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.56
03.08.44 Uffz. Karl-Heinz Schmidt: 7 11./JG 3 B-24 £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr.68
03.08.44 Ltn. Siegfried Müller: 8 11./JG 3 B-24 £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr.69
03.08.44 Ltn. Werner Gerth: 20 11./JG 3 B-24 £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr.67
03.08.44 Uffz. Oskar Bösch: 6 11./JG 3 B-24 £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr.71
03.08.44 Ltn. Karl-Heinz v. den Steinen: 3 11./JG 3 B-24 £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr.70
03.08.44 Uffz. Siegfried Kütter: 4 11./JG 3 B-24 HSS £ GB: 5.800 m. [Lechtaler Alpen] 11.43 Film C. 2025/I VNE: ASM
03.08.44 Uffz. Harald Ottovordengenschenfelde: 1 10./JG 3 B-24 £ GB-3: 5.800 m. [Ehrwald/Zügspitz] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.57
03.08.44 Oblt. Ekkehard Tichy: 22 10./JG 3 B-17 £ TO-6: 6.200 m. [Bouzonville] 15.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr.58
03.08.44 Uffz. Erhard Kröber: 2 10./JG 3 B-17 £ TO-6: 6.200 m. [Bouzonville] 15.50 Film C. 2025/I VNE: ASM
03.08.44 Uffz. Reinhold Hoffmann: 6 12./JG 3 B-17 £ AP: 7.000 m. [Voges: S. Saarbrücken] 15.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.47
04.08.44 Uffz. Richard Kärcher: 2 1./JG 3 P-51 £ DA: 4.000 m. [Lüneberger Heide] 13.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.214
04.08.44 Fw. Johann Luthardt: 3 2./JG 3 P-51 £ DA: 4.000 m. [Lüneburger Heide] 13.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr.228
05.08.44 Fhr. Oswald Ilsemann: 1 2./JG 3 P-51 £ CT-CU: 7.000 m. [Bremen-Hamburg] 11.59 Film C. 2025/I Anerk: Nr.229
05.08.44 Uffz. Erwin Schwanitz: 1 3./JG 3 P-38 £ CU-2: 100 m. [Büxtehüde] 12.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.181
05.08.44 Ltn. Hans Fritz: 10 3./JG 3 Airacobra £ CT-CU: 4.000 m. [Bremen-Hamburg] 12.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.182
05.08.44 Fw. Curt Clemens: 6 * 8./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
05.08.44 Ltn. Hans Fritz: 11 3./JG 3 P-38 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 563
06.08.44 Uffz. Richard Kärcher: 3 1./JG 3 P-51 £ R. DU: 5.000 m. 13.20 Film C. 2025/I VNE: ASM
06.08.44 Uffz. Berkes: 1 6./JG 3 P-47 £ BC-3: 400 m. [Dreux] 15.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr.369
06.08.44 Uffz. Kurt Möllerke: 3 4./JG 3 B-24 HSS £ UE-8: 5.000 m. [Taverny] 12.30 Film C. 2025/I VNE: ASM
07.08.44 Major Heinz Bär: 203 Stab/JG 3 P-47 £ CD-85: tiefflug [Ymonville S.E. Chartres] 14.40 Film C. 2025/I Anerk: ASM
07.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 71 5./JG 3 P-47 £ BC-73: 500 m. [Châteauneuf-en-Thymerais] 19.28 Film C. 2025/I Anerk: Nr.152
07.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 71 5./JG 3 P-47 £ - 18.28 Reference: JG 3 List f. 454
09.08.44 Oblt. Raimund Koch: 24 8./JG 3 P-47 £ TA-6: 1.800 m. [W. Pont Audemer] 14.22 Film C. 2025/I Anerk: Nr.546
09.08.44 Oblt. Ekkehard Tichy: 23 10./JG 3 B-17 £ Flying with II./JG 300 this day 10.45 Reference: JG 3 List f. 359
09.08.44 Ltn. Werner Gerth: 21 11./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 List f. 359
09.08.44 Ltn. Werner Gerth: 22 11./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 List f. 359
13.08.44 Oblt. Raimund Koch: 25 * 11./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
13.08.44 Oblt. Raimund Koch: 26 * 11./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
14.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 72 5./JG 3 P-38 £ TH-6: 4.000 m. [Fismes area] 07.36 Film C. 2025/I Anerk: Nr.553
14.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 129 8./JG 3* P-47 £ BC-8: 600 m. [S. Ch.-en-Thymerais] 16.47 Film C. 2025/I Anerk: Nr.1
14.08.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 26 9./JG 3 P-47 £ CC-8.3: 1.800 m. [Illiers-Combray 045°] 16.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.831
14.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 72 5./JG 3 P-38 £ - 07.26 Reference: JG 3 Lists f. 454
15.08.44 Oblt. Horst Haase: 51 16./JG 3 B-17 £ 61 QO: 5.100 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.9
15.08.44 Fw. Gerhard Vivroux: 8 11./JG 3 B-17 £ QO: 6.000 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.74
15.08.44 Fw. Hans Kleinchen: 1 12./JG 3 B-17 £ QO-1: 6.000 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.51
15.08.44 Uffz. Wolfgang Engel: 4 11./JG 3 B-17 £ QO: 6.000 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.72
15.08.44 Fw. Heinz Angers: 3 12./JG 3 B-17 £ QO-1: 6.000 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.50
15.08.44 Ltn. Werner Gerth: 23 11./JG 3 B-17 £ QO: 6.000 m. [Daun-Kyllberg area] 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.73
15.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 19 16./JG 3 B-17 £ 61 QO: 5.800 m. [Daun-Kyllberg area] 11.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.10
15.08.44 Fw. Kurt Gren: 19 16./JG 3 B-17 £ 61 QO: 5.800 m. [Daun-Kyllberg area] 11.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.11
15.08.44 Uffz. Heinz-Julius Uchdorf: 1 16./JG 3 B-17 £ 61 QO: 5.800 m. [Daun-Kyllberg area] 11.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.12
15.08.44 Oblt. Ekkehard Tichy : 24 10./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
16.08.44 Uffz. Oskar Bösch: 7 11./JG 3 B-17 £ LU-2: 6.800 m. [Münden N.E. Kassel] 10.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr.496
16.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 20 16./JG 3* B-17 £ MT: 7.300 m. [S.W. Kassel] 10.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr.15
16.08.44 Uffz. Günther Heinig: 4 10./JG 3 B-17 £ LU: 7.200 m. [Münden area N.E. Kassel] 10.04 Film C. 2025/I Anerk: Nr.259
16.08.44 Fhr. Götz-Gerhard Kuhn: 1 12./JG 3 B-17 £ Eichfeld: 6.000 m. 10.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr.-
16.08.44 Fw. Janke: 4 3./JG 3 P-51 £ IA-IU: 4.500 m. [Seesen-Gandersheim] 10.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr.178
16.08.44 Uffz. Probst: 1 2./JG 3 P-51 £ IB: 2.000 m. [Brocken/Harz] 10.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.227
16.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 73 5./JG 3 P-47 £ BD-59: 1.100 m. [Rambouillet 120°] 17.15 Film C. 2025/I Anerk: ASM
16.08.44 Oblt. Ekkehard Tichy: 25 10./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
18.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 130 8./JG 3 P-47 £ BD-2 at 600 m. [8 km. E. Dreux] 14.06 Film C. 2025/I Anerk: Nr.2
18.08.44 Uffz. Weichert: 1 8./JG 3 P-47 £ BD-3 at 500 m. [8 km. E. Dreux] 14.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr.3
18.08.44 Uffz. Kurt Möllerke: 4 7./JG 3 P-47 £ BD-3 at 600 m. [8 km. E. Dreux] 14.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr.612
18.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 131 8./JG 3 P-47 £ BD-1 at 100 m. [4 km. E. Dreux] 14.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr.4
18.08.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 27 9./JG 3 Mustang £ TE-78: 80 m. [N. Méru] 19.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr.832
18.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 74 5./JG 3 Mustang £ TE-1: 800 m. [Beauvais] 19.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr.554
18.08.44 Ofhr. Horst-Dieter Kallerhof: 1 9./JG 3 Mustang £ TE-78: 500 m. [N. Méru] 19.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr.833
18.08.44 Uffz. Heiner Geisthövel: 4 6./JG 3 Mustang £ TE-1: 100 m. [Beauvais] 19.30 Film C. 2025/I Anerk: ASM
18.08.44 Uffz. Berkes: 2 6./JG 3 Mustang £ TE-1: 1.000 m. [Beauvais] 19.31 Film C. 2025/I Anerk: Nr.370
19.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 132 8./JG 3 P-47 £ AU-6: 3.500 m. [2 km. E. Falaise] 09.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr.5
19.08.44 Hptm.Karl-Heinz Langer: 23 Stab III./JG 3 P-47 £ UB-610: 3.500 m. [5 km. N. Conches] 09.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr.136
19.08.44 Ofw. Robert Reiser: 5 7./JG 3 P-47 £ TB-96: 8-900 m. [Elbeuf] 09.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr.613
20.08.44 Uffz. Weichert: 2 8./JG 3 P-47 £ AD-5: 200 m. [Mantes-Houdan] 15.37 Film C. 2025/I Anerk: Nr.6
20.08.44 Ltn. Erwin Gottert: - 8./JG 3 P-47 £ AD-2: 400 m. [Mantes-Houdan] 15.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.7
20.08.44 Fw. Harald Wojnar: 5 8./JG 3 P-47 £ AD-5: 50 m. [Mantes-Houdan] 15.48 Film C. 2025/I Anerk: Nr.8
20.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 75 5./JG 3 P-47 £ AD-14: 800 m. [Mantes-Houdan] 15.49 Film C. 2025/I Anerk: Nr.555
22.08.44 Uffz. Günther Heinig: 5 13./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/JP-KP at 7.300 m. [Keszthely] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.59
22.08.44 Ofhr. Wolfgang Uhl: 1 13./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/JP-KP: 7.300 m. [Nagykanisza] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.60
22.08.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 4 15./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/KP-GP at 7.000 m. [S.W. Pápa] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.48
22.08.44 Fw. Helmut Wichmann: 4 15./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/KP-GP at 7.500 m. [S.W. Pápa] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.49
22.08.44 Fw. Hans Kleinchen: 2 15./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/KP-GP at 7.500 m. [S.W. Pápa] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.47
22.08.44 Uffz. Klaus Neumann; 21 16./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/KP: 7.300 m. Nagykanisza Mura] 10.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr.7
22.08.44 Fw. Kurt Gren: 22 16./JG 3 B-24 £ 14 Ost N/KP: 7.300 m. [Nagykanisza Mura] 10.13 Film C. 2025/I Anerk: Nr.6
22.08.44 Oblt. Horst Haase: 52 16./JG 3 B-17 HSS £ FP-GP-HP: 6.000 m. 12.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.8
22.08.44 Uffz. Karl-Heinz Pütt: 1 16./JG 3 B-24 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 360
22.08.44 Ltn. Hans Fritz: 12 3./JG 3 P-51 £ TR at 7.500 m. 11.04 Film C. 2025/I Anerk: Nr.183
22.08.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 28 9./JG 3 P-47 £ AJ 3-6: 500 m. [Châlons-s-Marne 180°] 14.37 Film C. 2025/I Anerk: Nr.834
23.08.44 Fw. Kurt Gren: 23 16./JG 3 B-24 £ EL-EN: 6.000 m. [E. Mariazell] 12.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr.13
23.08.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 5 15./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.000 m. [Mürzzuschlag] 12.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr.52
23.08.44 Uffz. Rolf Zimmermann: 2 15./JG 3 B-24 HSS £ FL-FM: 6.000 m. [Mürzzuschlag] 12.17 Film C. 2025/I VNE: ASM
23.08.44 Fw. Hans Kleinchen: 3 15./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.000 m. [Mürzzuschlag] 12.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr.53
23.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 22 16./JG 3 B-24 £ EL-EM: 6.000 m. [Mariazell] 12.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr.14
23.08.44 Uffz. Erhard Kröber: 3 13./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.500 m. [Mürzzuschlag] 12.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.61
23.08.44 Uffz. Kurt Bolz: 2 13 Staffel 10./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.200 m. [Mürzzuschlag] 12.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.314
23.08.44 Ofhr. Wolfgang Uhl: 2 13 Staffel 10./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.200 m. [Mürzzuschlag] 12.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.315
23.08.44 Hptm. Wilhelm Moritz: 42 Stab IV./JG 3 B-24 £ FL-FM: 6.200 m. [Mürzzuschlag] 12.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.14
24.08.44 Oblt. Horst Haase: 53 16./JG 3 B-24 £ UL at 6.000 m. [N.W.Wittingau/Moravia] 12.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.2
24.08.44 Uffz. Heinemann: 1 16./JG 3 B-24 £ 50 UL-UM: 6.000 m. [S.W. Trebitsch] 12.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr.3
24.08.44 Uffz. Alfred Bilek: 4 3./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 563
28.08.44 Uffz. Klaus Neumann 16./JG 3 P-51 £ 6960-52: 400 m. 11.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.15
29.08.44 Fw. Vogel: 1 2./JG 3 B-17 HSS £ 15 Ost S/UR at 7.500 m. [Brünn] 10.45 Film C. 2025/I VNE: ASM
29.08.44 Fw. Willi Unger: 16 15./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/UR at 7.500 m. [Brünn] 10.46 Film C. 2025/I Anerk: Nr.36
29.08.44 Uffz. Heinz-Julius Uchdorf: 2 16./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/UR at 7.500 m. [Brünn] 10.46 Film C. 2025/I Anerk: Nr.5
29.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 24 16./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/UR at 7.500 m. [Brünn] 10.46 Film C. 2025/I Anerk: Nr.4
29.08.44 Fw. Willi Unger: 17 15./JG 3 B-17 £ 15 Ost S/UQ-QR: 7.500 m. [Brünn] 10.47 Film C. 2025/I Anerk: Nr.37
00.08.44 Ltn. Gustav Sturm: 17 6./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 455
00.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 76 5./JG 3 - £ Reference: JG 3 Lists f. 455
00.08.44 Ltn. Hans Grünberg: 77 5./JG 3 - £ Reference: JG 3 Lists f. 455
05.09.44 Uffz.Hemut Roth: 1 10./JG 3 P-47 £ 80 RR-1 at 500 m. [Russelheim] 12.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.317
11.09.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 6 15./JG 3 B-17 £ KC-KD at 7.800 m. [Hettstedt] 12.02 Film C. 2027/II Anerk: Nr.74
11.09.44 Fhj.Fw. Willi Unger: 18 15./JG 3 B-17 £ KC-KD at 7.800 m. [Hettstedt] 12.02 Film C. 2027/II Anerk: Nr.72
11.09.44 Fhr. Ludwig Landerer: 1 15./JG 3 B-17 £ KC-KD at 7.800 m. [Hettstedt] 12.02 Film C. 2027/II Anerk: Nr.73
11.09.44 Uffz. Klaus Neumann: 25 16./JG 3 B-17 £ KD-KE at 7.800 m. [N. Halle] 12.04 Film C. 2027/II Anerk: Nr.16
11.09.44 Oblt. Horst Haase: 54 16./JG 3 B-17 £ KG-LG-LD: 7.800 m. [Riesa] 12.04 Film C. 2027/II Anerk: Nr.17
11.09.44 Uffz. Johann Clässen: 1 15./JG 3 B-17 £ LC-LD at 7.800 m. [Arterm-Querfurt] 12.04 Film C. 2027/II Anerk: Nr.25
11.09.44 Ltn. Werner Gerth: 24 14./JG 3 B-17 £ KD-LD at 7.800 m. [Hettstedt-Querfurt] 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.95
11.09.44 Fw. Gerhard Vivroux: 9 14./JG 3 B-17 £ KD-LD at 7.800 m. [Hettstedt-Querfurt] 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.96
11.09.44 Gefr. Heinz Gaspers: 1 14./JG 3 B-17 £ KD-LD at 7.800 m. [Hettstedt-Querfurt] 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.94
11.09.44 Flg. Helmut Lobner: 1 14./JG 3 B-17 £ KD-LD at 7.800 m. [Hettstedt-Querfurt] 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.97
11.09.44 Uffz. Eduard Kröber: 4 13./JG 3 B-17 £ MG-2 at 7.200 m. [20 km. S. Riesa] 12.11 Film C. 2027/II Anerk: Nr.79
11.09.44 Fw. Ludwig Lindbichler: 1 13./JG 3 B-17 £ MG-3 at 3.200 m. [Zehren Krs. Meissen] 12.11 Film C. 2027/II Anerk: Nr.80
11.09.44 Ofw. Johann Bauer: 1 13./JG 3 B-17 £ MG-1 at 7.200 m. [Mügeln S. Oschatz] 12.12 Film C. 2027/II Anerk: Nr.81
11.09.44 Ltn. Werner Gerth: 25 14./JG 3 P-51 £ KC at 1.000 m. [Quedlingburg] 12.15 Film C. 2027/II Anerk: Nr.98
12.09.44 Oblt. Zwilling Stab I./JG 3 B-17 £ CD at 8.000 m. [Parchim] 11.10 Film C. 2027/II VNE: ASM
12.09.44 Uffz.Wolfram Horbach: 2 1./JG 3 B-17 HSS £ W. Neuruppin: 8.000 m. 11.25 Film C. 2027/II Anerk: ASM
12.09.44 Fhr. Josef Zeiner: 1 13./JG 3 B-17 £ DG-9 at 8.000 m. [15 km. S. Templin] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.82
12.09.44 Uffz. Heinz-Fritz Domscheid: 1 16./JG 3 B-17 £ DG-EG-DH-EH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.19
12.09.44 Uffz. Johann Clässen: 2 15./JG 3 B-17 £ EG-DH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.76
12.09.44 Uffz. Heinz-Julius Uchdorf: 3 16./JG 3 B-17 £ DG-EG-DH-EH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.20
12.09.44 Uffz. Klaus Neumann: 26 16./JG 3 B-17 £ DG-EG-DH-EH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.18
12.09.44 Fw. Helmut Wichmann: 5 15./JG 3 B-17 £ DG-EG-DH-EH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.78
12.09.44 Fhj.Fw. Willi Unger: 19 15./JG 3 B-17 £ DG-EG-DH-EH: 8.000 m. [N. Berlin] 11.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.77
12.09.44 Oblt. Ludwig Zwittnig: 2 1./JG 3 B-17 HSS £ - 11.10 Reference: JG 3 Lists f. 563
13.09.44 Oblt. Ludwig Zwittnig: 3 1./JG 3 P-51 £ NT at 9.000 m. [Schwalmstadt area] 12.15-20 Film C. 2027/II Anerk: Nr.220
13.09.44 Uffz. Ernst Lindenmaier: 1 2./JG 3 P-47 £ NN 4 at 5.500 m. [N. Aachen] 12.38 Film C. 2027/II Anerk: ASM
21.09.44 Uffz. Ernst Lindenmaier: 2 2./JG 3 Lancaster £ JM 2-3 at 250 m. [Arnheim] 15.29 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
21.09.44 Fw. Heinz Nettelmann: 1 2./JG 3 Lancaster £ JM 6-1 at 250 m. [Arnheim] 15.29 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
21.09.44 Ofw. Friedrich Mosch: 1 3./JG 3 Lancaster £ JM 3 at 500 m. [Arnheim] 15.35 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Gefr. Kurt Linau: 1 16./JG 3 B-24 HSS £ MU-MA: 7.200 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Ltn. Karl-Dieter Hecker: 6 15./JG 3 B-24 HSS £ MU-MA: 7.700 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Fhr. Josef Zeiner: 2 13./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.500 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Ltn. Ernst Rex: 1 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.80
27.09.44 Ofw. Scharfenberg: 1 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.79
27.09.44 Ltn. Siegfried Müller: 9 14./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.100
27.09.44 Ltn. Gerhard Dunst: 1 13./JG 3 B-24 HSS £ MU-MA-NU-NA: 4-200 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Fhr. Ludwig Landerer: 2 15./JG 3 B-24 HSS £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Oblt. Horst Haase: 55 16./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Ltn. Oskar Romm: 81 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.81
27.09.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 7 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06-08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.83
27.09.44 Gefr. Heinz Gaspers: 2 14./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.99
27.09.44 Fw. Gerhard Vivroux: 10 11./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.101
27.09.44 Ltn. Oskar Romm: 82 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr.82
27.09.44 Ltn. Oskar Romm: 83 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr.84
27.09.44 Ofhr. Wolfgang Uhl: 3 13./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr.83
27.09.44 Fw. Klaus Neumann: 27 16./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Fw. Klaus Neumann: 28 16./JG 3 B-24 £ MU-MA-NU-NA: 7.200 m. [Eisenach] 11.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
27.09.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 8 15./JG 3 B-24 £ MU-MA: 7.800 m. [S.W. & S.E. Eschwege] 11.08-10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.85
27.09.44 Fw. Gerhard Vivroux: 11 14./JG 3 P-51 £ MU-MA-NU-NA: 1.800 m. [Eisenach] 11.10 Film C. 2027/II Anerk: ASM
27.09.44 Hptm. Wilhelm Moritz Stab IV./JG 3 B-24 £ - - Reference: JG 3 List f. 360
27.09.44 Fw. Willi Maximowitz 14./JG 3 B-24 £ - - Reference: JG 3 List f. 360
28.09.44 Ltn. Oskar Romm: 84 15./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.87
28.09.44 Uffz. Heinz-Fritz Domscheid: 12 16./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.25
28.09.44 Ltn. Peter Sarfert: 1 16./JG 3 B-17 £ JB at 8.000 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.22
28.09.44 Uffz. Heinz-Julius Uchdorf: 4 16./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.21
28.09.44 Oblt. Horst Haase: 56 16./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.23
28.09.44 Fw. Klaus Neumann: 29 16./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.24
28.09.44 Fhr. Josef Zeiner: 3 13./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.84
28.09.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 9 15./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.86
28.09.44 Ltn. Oskar Romm: 85 15./JG 3 B-17 £ JB at 8.500 m. [W. Halberstadt] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr.88
28.09.44 Fw. Willi Maximowitz 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 360
07.10.44 Ofw. Johann Bauer: 5 13./JG 3 B-17 HSS £ 50 km. S. Halle: 8.000 m. 12.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Fw. Hans Schäfer: 18 13./JG 3 B-17 £ 50 km. S. Halle: 8.000 m. 12.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Uffz. Johann Clässen: 3 15./JG 3 B-17 £ LC-MD at 8.000 m. [N.E. Kölleda] 12.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Fhj.Ofw. Willi Unger: 20 15./JG 3 B-17 £ LC-MD at 8.000 m. [N.E. Kölleda] 12.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Fhj.Fw. Heinz Angres: 10 15./JG 3 B-17 £ LC-MD: 8.000 m. [Artern-Naumburg] 12.06 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Oblt. Werner Gerth: 26 14./JG 3 B-17 HSS £ LC-MD: 8.000 m. [Artern-Naumburg] 12.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Ltn. Peter Sarfert: 2 16./JG 3 B-17 £ Raum N.E. Weimar: 8.000 m. 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
07.10.44 Fw. Klaus Neumann: 30 16./JG 3 B-17 £ Raum N.E. Weimar: 8.000 m. 12.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Ltn. Oskar Romm: 86 4./JG 3 P-51 £ KD at 8.200 m. 12.38 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Heckmann 5./JG 3 B-17 £ KD-7 at 7.000 m. [Eisleben] 12.45 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Hptm. Herbert Kutscha Stab II./JG 3 P-51 £ LC-9/MD-1-2: 6.500 m. 12.45 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Oblt. Ludwig Zwittnig: n.l. 1./JG 3 B-17 £ KD-7 at 7.000 m. 12.45-50 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Essig 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fw. Karl Kleinemeier 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Josef Zeiner 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Josef Zeiner 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Ofw. Johann Bauer 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Hptm. Wilhelm Moritz* Stab IV./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC: 7.500 m. 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Kurt Bolz 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Hentelen 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Jacobsen 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fhj-Fw. Willi Vohl 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fw. Leipholz 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Oskar Bösch: 8 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fw. Siegfried Küttner: 5 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Hptm. Hubert-York Weydenhammer: n.l. IV./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC: 7.500 m. 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Oblt. Werner Gerth 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Streiter 14./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Ltn. Siegfried Müller 14./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC-KD: 7.500 m. 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fw. Kutz 13./JG 3 B-17 £ KD at 7.500 m. [N.W. Halle] 12.47 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Hoffmann 15./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC-KD: 7.500 m. 12.49 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Ofhr. Miersch 15./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC-KD: 7.500 m. 12.50 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Fhr. Gaider 15./JG 3 B-17 £ JB-JC-KB-KC-KD: 7.500 m. 12.50 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Oblt. Zwittnig Stab I./JG 3 P-47 £ KD 7 at 1.000 m. [Eisleben] 12.50 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Uffz. Kühn 4./JG 3 P-51 £ 15 Ost S/JD: no height 13.25 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.44 Ltn. Siegfried Müller: 10 14./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Klaus Neumann: 31 16./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Klaus Neumann: 32 16./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Hptm. Wilhelm Moritz: 44 Stab IV./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Willi Maximowitz: 14 14./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Willi Maximowitz: 15 14./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Ltn. Henner Mebesius: 1 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fhj.Fw. Willi Vohl: 1 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fhj.Fw. Willi Vohl: 2 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Uffz. Friedrich Essig: 3 14./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Reinhold Hoffmann: 7 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Ltn. Ernst Rex: 2 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Otto Erhardt: 12 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Otto Erhardt: 13 13./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Siegfried Küttner: 5 14./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Johann Clässen: 4 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Johann Clässen: 5 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Fw. Harry Wald: 9 16./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
02.11.44 Uffz. Erich Miedl: 1 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: IV./JG 3 Lists f. 361
28.11.44 Ltn. Gotthard Glaubig: 8 14./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 361
28.11.44 Fhj.Fw. Willi Vohl: 3 13./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 361
01.12.44 Hptm. Hubert-York Weydenhammer: 1 15./JG 3 P-51 £ MN at 500 m. [Mönchengladbach] 14.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Westebbe: 1 9./JG 3 P-47 £ 81 OS at 5.000 m. 12.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Arnold Bringmann: - 4./JG 3 P-47 £ OR 4 at 9.800 m. [S.W. Haiger] 12.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Karl Kleinemeier: 1 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.44 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Gefr. Willy Hammen: 1 9./JG 3 B-24 £ RQ-2 at 6.500 m. [Stromberg] 12.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Werner Schanz: 1 14./JG 3 B-24 £ RP u. RQ: 6.700 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Robert Canaris: 1 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Henner Mebesius: 2 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Wolfgang Meyer: 1 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Siegfried Müller: 11 Stab IV./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ofw. Johann Bauer: 6 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Werner Thiel: 1 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Heinz Mellenthin: 1 14./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.700 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Oblt. Wilhelm-Erich Volkmann: 5 16./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Willi Schmitt: 1 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Karl Kleinemeier: 2 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Gefr. Rolf Bertoche: 1 14./JG 3 B-24 £ RP-RQ: 6.700 m. [Morbach-Sobenheim] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Heinz Gaspers: 3 14./JG 3 B-24 £ RP-RQ: 6.700 m. [Morbach-Sobenheim] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Helmut Keune: 3 14./JG 3 B-24 £ RP-RQ: 6.700 m. [Morbach-Sobenheim] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Kurt Klose: 1 15./JG 3 B-24 £ QP-QO: 6.500 m. [Daun-Cochem] 12.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Harry Wald: 10 16./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fw. Werner Thiel: 2 13./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Sult: 1 16./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Rolf Lahne: 1 16./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Fhj.Uffz. Ludwig Knorr: 1 15./JG 3 B-24 £ QP-QQ/RP-RQ: 6.500 m. [Hunsrück] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Uffz. Herbert Leuchtenberger: 1 14./JG 3 B-24 £ RQ at 6.700 m. [Bad Kreuznach] 12.52 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Gefr. Willi Orth: 1 4./JG 3 B-24 £ OS-4 at 5.800 m. [Bad Soden/Frankfurt] 13.05 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
02.12.44 Ltn. Hans Ehmann: 1 4./JG 3 B-24 £ OQ at 5.000 m. [St. Goar area] 13.05 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
08.12.44 Fhr. Hans Zipse: 1 1./JG 3 P-47 £ FR at 1.000 m. [Diepholz] 16.08 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
08.12.44 Fw. Arnold Bringmann: 1 4./JG 3 P-47 £ FR at 2.800 m. [Diepholz] 16.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Ltn. Walter Brandt: 38 2./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Fw. Rudolf Hener: 1 2./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Ltn. Hans Ehmann: 2 4./JG 3 Lancaster £ KP at 5.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Uffz. Kurt Möllerke: 5 4./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Fw. Rudolf Hener: 2 2./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Ltn. Theodor Kaiser: - 3./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.56 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Fw. Heinz Nettelmann: 2 2./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.56 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Uffz. Horst Schöne: 1 3./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.56 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Fhr. Hans Zipse: 2 1./JG 3 Lancaster £ KP at 6.000 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.57 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Gefr. Rudolf Wieschhoff: 1 4./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.58 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Uffz. Roland Schmidt: 1 4./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.58 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Ltn. Franz Ruhl: 36 4./JG 3 Lancaster £ KP at 6.500 m. [Bottrop-Recklinghausen] 13.59 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Ltn. Franz Ruhl: 37 4./JG 3 Lancaster £ LO at 4.000 m. [Ruhr Valley] 14.07 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Fw. Bodo Ring 10./JG 3 Mustang III £ Hattern at 3.500 m. 14.20 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
12.12.44 Obgefr. Gerhard Markl: 1 3./JG 3 Mustang III £ KO at 5.000 m. [Bottrop-Wesel] 14.20 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Ofw. Leo Schuhmacher: - Stab/JG 3 P-47 £ OO-69/OP-47: 1.500 m. 11.16 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Uffz. Hans Hermann: 1 11./JG 3 P-47 £ OP-42 at 100 m. [S.E. Bonn] 11.20 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Uffz. Gustav Aigner: 1 11./JG 3 P-47 £ OO-42 at 800 m. [Altenkirchen] 11.22 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Hptm. Wolfgang Kosse: 25 13./JG 3 P-47 £ NN-NO at 1.000 m. [Aachen-Kerpen] 11.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Uffz. Werner Talkenberg: 1 16./JG 3 P-47 £ 05 Ost S/NO-8 at 1.500 m. [Mechernich] 12.05 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Gefr. Walter Reichert: 1 16./JG 3 P-47 £ 05 Ost S/NO-7 at 1.500 m. [Mechernich] 12.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Uffz. Horst Schöne: 2 3./JG 3 P-47 £ NN-9 at 2.500 m. [Düren] 12.46 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Fw. Karl Kleinemeier: 3 13./JG 3 P-38 £ OO-OP at 2.500 m. [S.W. u. S.E. Bonn] 15.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Uffz. Helmut Keune: 4 14./JG 3 P-38 £ OO-OP at 2.000 m. [S.W. u. S.E. Bonn] 15.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
17.12.44 Oblt. Alfred Seidl: 31 Stab I./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 563
17.12.44 Uffz. Karl Kapteina: 1 15./JG 3 P-38 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 361
18.12.44 Hptm. Wolfgang Kosse: 26 13./JG 3 P-51 £ NO at 700 m. [S.W. Köln] 10.00 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Ofw. Hans Kleinchen: 4 15./JG 3 P-47 £ OO at 1300 m. [Euskirchen] 10.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 12./JG 3 P-47 £ OO-2 at 1.800 m. [Lommersum] 13.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Uffz. Heinrich Brand: 1 9./JG 3 P-47 £ OO-2 at 2.800 m. [Lommersum] 13.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Ltn. Oskar Zimmermann: 29 9./JG 3 P-47 £ OO-2 at 3.500 m. [Lommersum] 13.27 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Ofhr. Waldemar Nikolaus: 1 10./JG 3 P-47 £ 61-OO 2 at 3.000 m. [Lommersum] 13.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.12.44 Uffz. Herbert Kühn: 1 4./JG 3 Typhoon £ ON at 1.500 m. [Monschau] 13.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
19.12.44 Hptm. Köpcke Stab II./JG 3 P-47 £ Hunsrück at 500 m. 15.00 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Ferdinand Löschen-Köhl: 1 13./JG 3 P-47 £ NO at 5.000 m. [S.W. Köln] 11.33 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Ferdinand Löschen-Köhl: 2 13./JG 3 P-47 £ OO at 5.000 m. [Westerwald] 11.37 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Hubert Drdla: 4 13./JG 3 P-47 £ PN-2 at 4.500 m. [N. Butgenbach] 11.38 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Kurt Bolz: 3 13./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Ardennes] 11.39 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Robert Canaris: 2 13./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Ardennes] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Harry Götz: 1 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Ardennes] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Karl Kapteina: 2 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.800 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Hubert Drdla: 5 13./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Johann Clässen: 6 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fhj.Fw. Wilhelm Hopfensitz: 1 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Ofw. Johann Bauer: 7 13./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Hptm. Hubert-York Weydenhammer: 2 Stab IV./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Ltn. Günther Rennwanz: 1 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Ofhr. Rudolf Sommer: 1 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Werner Schanz: 2 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Rudolf Martin: 1 Stab IV./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Herbert Leuchtenberger: 2 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Harry Wald: 11 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Helmut Keune: 5 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. H. Raab: 1 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Gerhard Leipholz: 1 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 4.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Reinhold Hoffmann: 8 15./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Büllingen-Stavelot] 11.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Werner Talkenberg: 2 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Kurt Bolz: 4 13./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.700 m. [Büllingen-Stavelot] 11.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Hptm. Hubert-York Weydenhammer: 3 Stab IV./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Rudolf Martin: 2 Stab IV./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Ofhr. Karl Vaitl: 1 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.41 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Ltn. Siegfried Müller: 12 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.000 m. [Büllingen-Stavelot] 11.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Harry Wald: 12 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.43 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Siegfried Müller: 13 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.43 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Hubert Drdla: 6 13./JG 3 P-47 £ PO-4 at 3.700 m. [Stadtkyll] 11.43 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Fw. Harry Wald: 13 16./JG 3 B-26 £ PN-PM at 2.500 m. [Büllingen-Stavelot] 11.44 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Uffz. Werner Schanz: 3 14./JG 3 B-26 £ PN-PM at 3.800 m. [Büllingen-Stavelot] 11.47 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
23.12.44 Hptm. Karl-Heinz Langer: 24 Stab III./JG 3 B-26 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
23.12.44 Fhr. Adolf Tham: - 12./JG 3 B-26 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
23.12.44 Ofw. Robert Reiser: 6 10./JG 3 B-26 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
23.12.44 Ltn. Günther Rennwanz: 2 15./JG 3 B-26 £ - 11.40 Reference: JG 3 Lists f. 361
24.12.44 Ltn. Peter Sarfert: 3 16./JG 3 B-17 £ OM-4/OM-5: 6.300 m. [Lüttich] 12.31 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
24.12.44 Fw. Rudolf Martin: 3 Stab IV./JG 3 B-17 £ 05 Ost S/OM: 6.300 m. [Lüttich] 12.31 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
24.12.44 Hptm. Hubert-York Weydenhammer: 4 Stab IV./JG 3 B-17 £ 05 Ost S/OM: 6.300 m. [Lüttich] 12.31 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
24.12.44 Uffz. Heinz Bake: 1 14./JG 3 B-17 £ OM-4/OM-5: 6.300 m. [Lüttich] 12.31 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
24.12.44 Ltn. Franz Ruhl: n.b. 4./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 564
24.12.44 Fhj.Fw. Wilhelm Hopfensitz: 2 15./JG 3 B-17 £ - 12.31 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Fhj.Fw. Wilhelm Hopfensitz: 3 15./JG 3 B-17 £ - 12.31 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Obgefr. Hubert Hirschfelder: 1 15./JG 3 B-17 £ - 12.31 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Uffz. Karl Kapteina: 3 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Uffz. Karl Kapteina: 4 15./JG 3 B-17 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Fw. Johann Clässen: 7 15./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Uffz. Helmut Keune: 6 14./JG 3 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Hptm. Wolfgang Kosse: 27 13./JG 3 Typhoon £ - ~12.45 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Hptm. Wolfgang Kosse: 28 13./JG 3 Typhoon £ - ~12.45 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Ltn. Gotthard Glaubig: 9 14./JG 3 Typhoon £ - ~12.45 Reference: JG 3 Lists f. 362
24.12.44 Ltn. Günther Rennwanz: 3 14./JG 3 Typhoon £ - ~12.45 Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Obgefr. Gerhard Markl: 2 3./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 564
25.12.44 nemo nomine: - III./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
25.12.44 nemo nomine: - III./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
25.12.44 Ltn. Henner Mebesius: 3 13./JG 3 B-24 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Ltn. Gotthard Glaubig: 10 14./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Ltn. Gotthard Glaubig: 11 14./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Ltn. Günther Rennwanz: 4 15./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Fw. Otto Erhardt: 14 13./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Ltn. Gotthard Glaubig: 12 14./JG 3 4-mot. Flzg. £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
25.12.44 Fw. Oskar Bösch: 9 14./JG 3 P-51 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 362
26.12.44 Fw. Rudolf Hener: 3 2./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 564
27.12.44 Hptm. Karl-Heinz Langer: 25 Stab III./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
27.12.44 nemo nomine: - III./JG 3 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504

 

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 12/41 (Ouest. Est)
Victoires : 01/42 - 06/42 (Est. Médit)
Victoires : 07/1942 - 08/1942 (Est)
Victoires : 09/1942 - 12/1942 (Est)
Victoires : 1/43 - 12/43 (Ouest. Médit)
Victoires : 01/1943 - 05/1943 (Est)
Victoires : 06/1943 - 08/1943 (Est)
Victoires : 01/44 - 06/44 (Ouest)
Victoires : 07/44 - 12/44 (Ouest)
Victoires : 01/45 - 05/45 (Ouest)

 Source :

http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/